Fra 1. januar 2019 følger din varmeregning kalenderåret

27. september 2018

Fra 1. januar 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret

Det får betydning for, hvordan du bliver opkrævet for dit varmeforbrug

Fra 1. januar 2019 vil der være 6 årlige a conto rater. Første rate forfalder til betaling den 5. januar 2019 - herefter forfalder raterne hver anden måned. Opgørelsen for 2018 udsendes sammen med opkrævningen af 2. rate. 

DOWNLOAD
omlaegning-af-regnskabsaar.pdf