Generalforsamling for Lystrup Fjernvarme afholdes onsdag den 11. marts 2020

19. februar 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00
i Elsted Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup.

Der er forslag fra bestyrelsen om regulering af honorar. Forslaget kan ses her

Efter generalforsamlingen vil Marianne Vasard Nielsen, Lokalhistorisk Samling, holde et interessant foredrag om "Lystrup før og nu". Foredraget tager ca. en halv time.
Se mere her

Af hensyn til traktementet ser vi gerne, at der sker tilmeldelse senest 3 dage før.

Årsrapport 2019 fremsendes ved tilmelding og altid på anmodning. Derudover kan årsrapporten downloades her: Årsrapport 2019

Indkaldelsen skal medbringes for at få udleveret stemmesedler.

Dagsorden til generalforsamling kan ses her:

DOWNLOAD
Dagsorden til generalforsamling - 11. marts 2020