Ledningsrenovering 2019

25. marts 2019

Ledningsrenovering 2019

Årets ledningsrenovering er nu tæt på at gå i gang. I perioden fra 23. april til den 18. oktober 2019 vil der blive udskiftet hovedledning og stikledninger

Det kommer til at berøre forbrugerne i  Hyldehaven 1-15, Hyldehaven 17-31, Hyldehaven 49-63, Hyldehaven 118-132, Hyldehaven 102-116 og Hyldehaven 52-86.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører for beboere og andre som færdes i området.

Formålet med ledningsrenoveringen er at fastholde forsyningssikkerheden. Hovedledning og stikledninger i det område, der renoveres er mellem 38 – 40 år gamle. Endvidere ønsker vi at begrænse varmetabet. I dag taber vi ca. 22 % af vores varme i vejene – hvilket i runde tal svarer til ca. 8 millioner kr. årligt.

For at vi kan foretage en ordentlig reetablering, har vi allerede på nuværende tidspunkt været forbi mange af de berørte forbrugere for at foretage billedregistrering af haver og indkørsler. Er du forbruger på en af ovennævnte adresser, og har du ikke haft besøg af os endnu, vil vi gerne opfordre til, at du snarest muligt kontakter os på telefon nr. 86 22 16 99 og laver en aftale med os, så vi også kan foretage en billedregistrering på din adresse. Besøget tager ca. 15 minutter.

I forbindelse med renoveringen monteres der en ny stophane. Der vil blive opsat et indføringsskab uden for, hvor stophanen vil være placeret. Formålet med at opsætte indføringsskabet er, at vi i tilfælde af en utæthed eller et brud på et rør inde i huset, får mulighed for at begrænse skaderne. Vi behøver ikke, at kalde Jer hjem fra ferie, men kan lukke for fjernvarmen hurtigt, hvis vi konstaterer en utæthed eller et brud.

Hvis du gerne vil have informationer fra os i forbindelse med aflukninger og brud, kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service. Servicen bruges ikke til reklame, men udelukkende til vigtig information fra Lystrup Fjernvarme.

PowerPoint fra infomødet den 19. marts 2019 kan ses her

Revideret tidsplan for renovering:

DOWNLOAD
Revideret tidsplan for renovering 2019.pdf