Ledningsrenovering 2020

13. maj 2020

Årets ledningsrenovering er nu godt i gang. I perioden fra starten maj til den 2. oktober 2020 vil der blive udskiftet hovedledninger og stikledninger.

Det kommer til at berøre forbrugerne på Hedeskovvej, Enebakken og Lyngbakken. 

 

Ledningsrenovering 2020

Årets ledningsrenovering er nu godt i gang. I perioden fra starten maj til den 2. oktober 2020 vil der blive udskiftet hovedledninger og stikledninger.

Det kommer til at berøre forbrugerne på Hedeskovvej nr.: 15-17, 19-23, 18-22, 26-28 & 32-34, på Enebakken nr.: 1-19, 4 & 8-20, Lyngbakken nr.: 3-17 & 4-16.

Tidsplan:

 

Opstarts dato

Slutdato

Hedeskovvej 

4.05.2020

26.06.2020

     

Enebakken

22.06.2020

21. 08.2020

     

Lyngbakken

17.08.2020

2.10.2020

     

Sommerferie

ugerne

29-30-31

 

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører for beboere og andre som færdes i området.

Formålet med ledningsrenoveringen er at fastholde forsyningssikkerheden. Hovedledning og stikledninger i det område, der renoveres er mellem 38 – 40 år gamle. Endvidere ønsker vi at begrænse varmetabet. I dag taber vi ca. 22 % af vores varme i vejene – hvilket i runde tal svarer til ca. 8 millioner kr. årligt.

I forbindelse med renoveringen monteres der en ny stophane. Der vil de fleste steder blive opsat et indføringsskab uden for, hvor stophanen vil være placeret. Løsningen er lidt anderledes, hvis du har kælder eller krybekælder. Formålet med at opsætte indføringsskabet er, at vi i tilfælde af en utæthed eller et brud på et rør inde i huset, får mulighed for at begrænse skaderne. Vi behøver ikke, at kalde Jer hjem fra ferie, men kan lukke for fjernvarmen hurtigt, hvis vi konstaterer en utæthed eller et brud.

Hvis du gerne vil have informationer fra os i forbindelse med aflukninger og brud, kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service. Servicen bruges ikke til reklame, men udelukkende til vigtig information fra Lystrup Fjernvarme. Du tilmelder SMS-service på vores hjemmeside via: https://www.lystrupfjernvarme.dk/selvbetjening/sms-service/