Ledningsrenovering 2021

3. december 2020

Ledningsrenovering 2021

Årets ledningsrenovering foregår i perioden april til november 2021, hvor der vil blive udskiftet hovedledninger og stikledninger

Det kommer til at berøre forbrugerne på følgende veje/strækninger: Birkebakken, Gyvelbakken, Revlingebakken, Elleparken, sidevej med nr. 1 – 11 og Rønnehaven, stamvejen

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører for beboere og andre som færdes i området.

Formålet med ledningsrenoveringen er at fastholde forsyningssikkerheden. Hovedledning og stikledninger i det område, der renoveres er mellem 38 – 40 år gamle. Endvidere ønsker vi at begrænse varmetabet. I dag taber vi ca. 22 % af vores varme i vejene – hvilket i runde tal svarer til ca. 8 millioner kr. årligt.

 

I forbindelse med renoveringen monteres der en ny stophane. Der vil blive opsat et indføringsskab uden for, hvor stophanen vil være placeret. Formålet med at opsætte indføringsskabet er, at vi i tilfælde af en utæthed eller et brud på et rør inde i huset, får mulighed for at begrænse skaderne. Vi behøver ikke, at kalde Jer hjem fra ferie, men kan lukke for fjernvarmen hurtigt, hvis vi konstaterer en utæthed eller et brud.

 

Hvis du gerne vil have informationer fra os i forbindelse med aflukninger og brud, kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service. Servicen bruges ikke til reklame, men udelukkende til vigtig information fra Lystrup Fjernvarme.

Tilmelding til SMS service