Ledningsrenovering

19. april 2018

Ledningsrenovering

Årets ledningsrenovering er nu gået i gang. I perioden fra april til ultimo november 2018 vil der blive udskiftet hovedledning og stikledninger

Det kommer til at berøre forbrugerne på Fyrrebakken, Granbakken, Porsbakken, Spergelbakken, Slåenbakken, Kæruldbakken, Per Kjals Vej 150 meter (cirka fra Bystævnet til Bakkehældet), Bakkehældet 160 meter (cirka to tredjedele af Bakkehældet).

Formålet med ledningsrenoveringen er at fastholde forsyningssikkerheden. Hovedledning og stikledninger i det område, der renoveres er mellem 38 – 40 år gamle. Endvidere ønsker vi at begrænse varmetabet. I dag taber vi ca. 22,6 % af vores varme i vejene – hvilket i runde tal svarer til ca. 7,9 millioner kr. årligt.

For at vi kan foretage en ordentlig reetablering, har vi allerede på nuværende tidspunkt været forbi mange af de berørte forbrugere for at foretage billedregistrering af haver og indkørsler. Er du forbruger på en af ovennævnte adresser, og har du ikke haft besøg af os endnu, vil vi gerne opfordre til, at du snarest muligt kontakter os på telefon nr. 86 22 16 99 og laver en aftale med os, så vi også kan foretage en billedregistrering på din adresse. Besøget tager ca. 15 minutter.

I forbindelse med renoveringen monteres der en ny stophane. Der vil blive opsat et indføringsskab uden for, hvor stophanen vil være placeret. Formålet med at opsætte indføringsskabet er, at vi i tilfælde af en utæthed eller et brud på et rør inde i huset, får mulighed for at begrænse skaderne. Vi behøver ikke, at kalde Jer hjem fra ferie, men kan lukke for fjernvarmen hurtigt, hvis vi konstaterer en utæthed eller et brud.

Tidsplan for renovering i 2018 kan ses herunder

Hvis du gerne vil have informationer fra os i forbindelse med aflukninger og brud, kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service. Servicen bruges ikke til reklame, men udelukkende til vigtig information fra Lystrup Fjernvarme.

DOWNLOAD
tidsplan-ledningsrenovering-2018.pdf