Revideret tidsplan for renovering

10. maj 2019

Revideret tidsplan for renovering

Årets ledningsrenovering er godt i gang, men vi må desværre revidere den hidtidige tidsplan. Der vil i perioden frem til den 18. oktober 2019 blive udskiftet hovedledning og stikledninger i området ved Hyldehaven

Alle slutdatoerne er rykket mindst en uge for de enkelte stikveje. Det hænger sammen med leveranceproblemer fra underleverandør. Vi forventer med den beskedne ændring at kunne overholde den reviderede tidsplan.

Det kommer til at berøre forbrugerne i Hyldehaven 1-15, Hyldehaven 17-31, Hyldehaven 49-63, Hyldehaven 118-132, Hyldehaven 102-116 og Hyldehaven 52-86.

Vi beklager de gener, som forsinkelsen og arbejdet medfører for beboere samt andre som færdes i området.

Hvis du gerne vil have informationer fra os i forbindelse med aflukninger og brud, kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service. Servicen bruges ikke til reklame, men udelukkende til vigtig information fra Lystrup Fjernvarme.
Du kan tilmelde dig vores SMS-service her

Revideret tidsplan for renovering:

DOWNLOAD
Revideret tidsplan for renovering 2019.pdf