Status på ledningsrenovering

3. oktober 2019

Status på ledningsrenovering

I år er der blevet udskiftet hovedledning og stikledninger i området ved Hyldehaven.

Den første tidsplan for ledningsrenoveringen måtte vi desværre revidere. Alle slutdatoer blev rykket mindst en uge for de enkelte stikveje. Grunden til at tidsplanen blev revideret var leveranceproblemer fra underleverandør. Den reviderede tidsplan er blevet overholdt.

Arbejdet i Hyldehaven er ved at være færdigt, hvilket betyder, at der ikke kommer flere aflukninger i forbindelse med årets ledningsrenovering. Retableringen er i fuld gang, og der lægges asfalt onsdag den 16. oktober 2019. Renoveringen forventes at være færdig fredag den 18. oktober 2019. Aarhus Kommune kommer efterfølgende og lægger slidlag på i løbet af 2020/2021. 

I 2019 har renoveringen i væsentlighed været henlagt til Hyldehaven. Derudover er der blevet renoveret tre stikledninger i Bystævnet. I alt beløber renoveringen sig til 615 meter hovedledning og 62 stikledninger.

Revideret tidsplan for renovering:

DOWNLOAD
Revideret tidsplan for renovering 2019.pdf