Tidsplan for ledningsrenovering 2021

8. februar 2021

Tidsplan for ledningsrenovering 2021

I perioden 6. april d.å. til 5. november foretager Lystrup Fjernvarme ledningsrenovering. Der vil blive udskiftet hovedledninger og stikledninger.

Se hvor arbejdet foregår og tidsplan for arbejdet nedenfor.

DOWNLOAD
Ledningsrenovering2021hjems 05022021