Tilslutning af nyt pumpehus

21. september 2018

Tilslutning af nyt pumpehus

Der er en årsag til, at vi har gravet på hjørnet af Sønderskovvej/Lystrup Stationsvej og Bygaden

De seneste års vækst i antal tilsluttede forbrugere og dermed antal tilsluttede m2 samt de seneste forespørgsler på fjernvarmetilslutning har givet anledning til at analysere kapaciteten på hovedledningsnettet. Vi har konstateret, at vi får behov for forøget pumpekapacitet.

Derfor har vi arbejdet på fysisk tilslutning af eksternt pumpehus til hovedledningsnettet på grunden ved Sønderskovvej/Bygaden/Lystrup Stationsvej. Tilslutningen var som forventet vanskeliggjort af mange ledninger (vand, spildevand, højspænding, fjernvarme og el) heraf flere krydsende.

Pumpehuset står nu færdigt.