2021; et koldt år… Billigere fjernvarme i 2022

3. december 2021

2021; et koldt år… Billigere fjernvarme i 2022

2022 starter godt for forbrugerne hos Lystrup Fjernvarme. Prisen for fjernvarme bliver nemlig sat ned i det kommende år. Bestyrelsen forventes at tage stilling til takster og prisen for fjernvarme den 9. december 2021, og umiddelbart derefter vil de nye priser være tilgængelige her på hjemmesiden. Den faktiske pris for fjernvarme kendes, som angivet, endnu ikke, men der vil med de kommende priser være tale om et markant fald i den variable takst.

2021 har været et koldt år. Specielt januar, februar og marts 2021 var koldere end sædvanligt. Samlet har Lystrup Fjernvarme leveret 15% mere end budgetteret, og dermed mere end din acontorate er fastsat efter. Det betyder desværre, at årsopgørelsen for 2021, der skal afregnes den 7. februar 2022, formentlig vil indeholde en efterregning. Vi kan endnu ikke sige præcis, hvor stor efterbetalingen bliver, da december jo først skal være gået.

Et eksempel at gå ud fra kunne være:
Hvis et parcelhus på 150 m2 med et årsbudget for 2021 på 14 MWh faktisk har brugt 16,1 MWh i stedet, vil efterbetalingen, der følger med årsopgørelsen, være på 1.391,25 kr. incl. moms.

Allerede fra medio januar 2022 kan du se årsopgørelsen for 2021 på vores hjemmeside www.lystrupfjernvarme.dk ved at logge på ”Min side” og gå ind under ”Dokumenter”.