Generalforsamling

Ifølge Lystrup Fjernvarmes vedtægter pkt. 6 - af 8. august 2018 - skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. marts efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller via digital post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Referater

DOWNLOAD
Referat Generalforsamling 09032022 Medlinks
DOWNLOAD
Referat Generalforsamling 02092021 Med Links
DOWNLOAD
Generalforsamling 11 3 2020 Med Links
DOWNLOAD
Generalforsamling 13_3_2019_med links
DOWNLOAD
generalforsamling-13_6_2018_med-links.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-14_6_2017_med-links.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-14_6_2017.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-8_6_2016_version2_med-link.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-8_6_2016_version3.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-10-juni-2015.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-ekstraordinaer-generalforsamling-13-august-2014.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-11-juni-2014.pdf
DOWNLOAD
Generalforsamling-12_6_2013_version2.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-13-6-2012.pdf

Beretninger

DOWNLOAD
Formandens Beretning 09032022
DOWNLOAD
Det Reviderede Årsregnskab 09032022
DOWNLOAD
Budget For Indeværende Driftsår 09032022
DOWNLOAD
Formandens Beretning 02092021
DOWNLOAD
Det Reviderede Årsregnskab 02092021
DOWNLOAD
Budget For Indeværende Driftsår 02092021
DOWNLOAD
Formandens beretning_11032020
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_11032020
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_11032020
DOWNLOAD
Formandens beretning_13032019
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_13032019
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_13032019
DOWNLOAD
Formandens beretning_13062018
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_13062018
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_13062018
DOWNLOAD
Årsrapport 2018_med underskrifter
DOWNLOAD
Forslag til vedtægtsændringer_2018
DOWNLOAD
Budget for 2017/2018
DOWNLOAD
Årsrapport 2017/2018_med underskrifter
DOWNLOAD
Beretning_2017
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_2017
DOWNLOAD
Beretning_08062016
DOWNLOAD
Formandens beretning_08062016
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_2016
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_2016
DOWNLOAD
Beretning_10062015
DOWNLOAD
Beretning_11062014
DOWNLOAD
Beretning_12062013