Generalforsamling

Ifølge Lystrup Fjernvarmes vedtægter pkt. 6 - af 8. august 2018 - skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. marts efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller via digital post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Referater

DOWNLOAD
Referat Generalforsamling 02092021 Med Links
DOWNLOAD
Generalforsamling 11 3 2020 Med Links
DOWNLOAD
Generalforsamling 13_3_2019_med links
DOWNLOAD
generalforsamling-13_6_2018_med-links.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-14_6_2017_med-links.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-14_6_2017.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-8_6_2016_version2_med-link.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-8_6_2016_version3.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-10-juni-2015.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-ekstraordinaer-generalforsamling-13-august-2014.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-11-juni-2014.pdf
DOWNLOAD
Generalforsamling-12_6_2013_version2.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-13-6-2012.pdf

Beretninger

DOWNLOAD
Formandens Beretning 02092021
DOWNLOAD
Det Reviderede Årsregnskab 02092021
DOWNLOAD
Budget For Indeværende Driftsår 02092021
DOWNLOAD
Beretning2020 10032021
DOWNLOAD
Formandens beretning_11032020
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_11032020
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_11032020
DOWNLOAD
Beretning_13032019
DOWNLOAD
Formandens beretning_13032019
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_13032019
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_13032019
DOWNLOAD
Beretning_13062018
DOWNLOAD
Formandens beretning_13062018
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_13062018
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_13062018
DOWNLOAD
Årsrapport 2018_med underskrifter
DOWNLOAD
Forslag til vedtægtsændringer_2018
DOWNLOAD
Budget for 2017/2018
DOWNLOAD
Årsrapport 2017/2018_med underskrifter
DOWNLOAD
Beretning_2017
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_2017
DOWNLOAD
Beretning_08062016
DOWNLOAD
Formandens beretning_08062016
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_2016
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_2016
DOWNLOAD
Beretning_10062015
DOWNLOAD
Beretning_11062014
DOWNLOAD
Beretning_12062013