Generalforsamling

Ifølge Lystrup Fjernvarmes vedtægter pkt. 6 - af 8. august 2018 - skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. marts efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller via digital post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Beretninger