Generalforsamling

Ifølge Lystrup Fjernvarmes vedtægter pkt. 6 - af 8. august 2018 - skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. marts efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller via digital post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Referater

DOWNLOAD
Generalforsamling 13_3_2019_med links
DOWNLOAD
generalforsamling-13_6_2018_med-links.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-14_6_2017_med-links.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-14_6_2017.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-8_6_2016_version2_med-link.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-8_6_2016_version3.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-10-juni-2015.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-ekstraordinaer-generalforsamling-13-august-2014.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-11-juni-2014.pdf
DOWNLOAD
Generalforsamling-12_6_2013_version2.pdf
DOWNLOAD
Referat-af-generalforsamling-13-6-2012.pdf
DOWNLOAD
Generalforsamling 11 3 2020 Med Links

Beretninger

DOWNLOAD
powerpoint-til-formandens-beretning.pdf
DOWNLOAD
forslag-til-vedtaegtsaendringer.pdf
DOWNLOAD
budget-for-indevaerende-driftsaar.pdf
DOWNLOAD
det-reviderede-aarsregnskab (1).pdf
DOWNLOAD
beretning_2017.pdf
DOWNLOAD
budget-for-2017-2018.pdf
DOWNLOAD
%C3%A5rsrapport-2017-2018_med-underskrifter.pdf
DOWNLOAD
beretning-generalforsamling-8-juni-2016.pdf
DOWNLOAD
beretning-generalforsamling-08062016.pdf
DOWNLOAD
powerpoint-til-generalforsamling_13062018.pdf
DOWNLOAD
det-reviderede-aarsregnskab.pdf
DOWNLOAD
beretning2016_det-reviderede-aarsregnskab.pdf
DOWNLOAD
beretning2016_budget.pdf
DOWNLOAD
Beretning-generalforsamling-10-juni-2015.pdf
DOWNLOAD
Beretning-generalforsamling-11-juni-2014.pdf
DOWNLOAD
Lystrup-Fjernvarme-GF-2013-Beretning-v3_12062013.pdf
DOWNLOAD
Formandens beretning_13032019
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_13032019
DOWNLOAD
Årsrapport 2018_med underskrifter
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_13032019
DOWNLOAD
Beretning_13032019
DOWNLOAD
Formandens beretning_11032020
DOWNLOAD
Det reviderede årsregnskab_11032020
DOWNLOAD
Budget for indeværende driftsår_11032020