Nyheder

Generalforsamlingen 2021 er nu slut

Generalforsamlingen 2021 er nu slutTorsdag d. 2. september 2021 afholdte vi generalforsamling for Lystrup Fjernvarmes andelshavere. Her har vi samlet…

Generalforsamling for Lystrup Fjernvarme afholdes torsdag den 2. september 2021

Generalforsamling 2021Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00i Elsted Lystrup Beboerhus, Elsted Sko…

Tidsplan for ledningsrenovering 2021

Tidsplan for ledningsrenovering 2021 I perioden 6. april d.å. til 5. november foretager Lystrup Fjernvarme ledningsrenovering. Der vil blive udskiftet…

Brændselssammensætning

Brændselssammensætning Vil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftfo…

Berøringsfri armaturer

Berøringsfri armaturer I disse Coronatider, hvor man skal vaske hænder ofte, har du måske overvejet at udskifte din traditionelle vandhane på badevære…

Ledningsrenovering 2021

Ledningsrenovering 2021 Årets ledningsrenovering foregår i perioden april til november 2021, hvor der vil blive udskiftet hovedledninger og stiklednin…

Luk langsomt op for fjernvarmen - og spar penge

Du opnår mange fordele, når du åbner langsomt op for varmen. Få tips til at åbne effektivt op for varmen

Fra 2020 ændres opkrævningstidspunkt for såvel aconto rate nr. 1 samt årsopgørelsen

Fra 2020 vil årsopgørelsen for det afsluttede varmeår (2019) blive udsendt og afregnet i februar måned i stedet for tidligere marts måned

Varsling af prisforhøjelse

Varsling af prisforhøjelse