Nyheder

Mulighed for tilskud til nyetablering af fjernvarme

Mulighed for tilskud til nyetablering af fjernvarme For ejendomme med elvarme er det muligt at opnå tilskud til etablering af et internt vandbåret sys…

Varsling af prisforhøjelse 1. januar 2024

Varsling af prisforhøjelse   Prisen på fjernvarme stiger Pr. 1. januar 2024 forhøjer Lystrup Fjernvarme prisen på fjernvarme. Den variable pris pr. MW…

Opdateret tidsplan for ledningsrenovering pr. 20.09.2023

Opdateret tidsplan for ledningsrenovering pr. 20.09.2023 Dette års ledningsrenovering er allerede godt i gang og forløber planmæssigt. Den opdaterede…

Generalforsamling 2023 - Formandens beretning

Formandens beretning den 8. marts 2023 Nedenstående er formandens beretning vedhæftet.  Efterfølgende kan beretningen findes her, sammen med andre rel…

Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Termografering af fjernvarmenettet fra luften Fjernvarmenettet i Lystrup, Elsted, Elev og NYE skal nu termograferes fra luften af en drone. Vi har 145…

Kom og hør foredraget om "Lystrup før og nu"

Kom og hør foredraget ”Lystrup før og nu” Kom og hør foredraget ”Lystrup før og nu” fortalt af arkivleder Marianne Vasard Nielsen, Lokalhistorisk Saml…

Generalforsamling i Lystrup Fjernvarme den 8. marts 2023

Generalforsamling 2023 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00I Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolev…

Tidsplan for ledningsrenovering 2023

Tidsplan for ledningsrenovering 2023 Tidsplanen for årets ledningsrenovering er nu klar. Renoveringen vil berøre forbrugere i områderne ved: Elstedhøj…

Prisen på fjernvarme stiger

Prisen på fjernvarme stiger Pr. 1. januar 2023 forhøjer Lystrup Fjernvarme prisen på fjernvarme. Den variable pris pr. MWh stiger til 631,25 kr. Effek…