Hvordan får jeg penge tilbage, hvis jeg har betalt for meget aconto?

Efter fraflytning får du en faktura til betaling, hvis varmeværket har opkrævet for lidt aconto. Hvis du har penge til gode, får du en opgørelse og skal efterfølgende oplyse os om bank og kontonummer, så vi kan overføre dit tilgodehavende.

Dog udbetaler vi aldrig beløb under 50 kr.

Alle andre kunder får en årsopgørelse - og der opkræves eller tilbagebetales forskel mellem aconto forbrug og faktisk forbrug. Dette sker i forbindelse med aconto opkrævningen 5. februar.