Ledningsnet

Vores ledningsnet har en udstrækning på ca. 79 km hovedledninger og 64 km stikledninger. Hvert år renoverer vi en del af de ældste og mest udtjente rør og erstatter med nye prærør i bedste isoleringsklasse.

Vores ledningsnet er i en rigtig god stand. Vandtabet er meget lille, og vi har yderst sjældent brud på ledningerne. Efter behov termograferer vi ledningsnettet fra drone for at bedømme nettets tilstand.

Se hvor vores fjernvarmeledninger er placeret
Hele vores ledningsnet på i alt 143 km kan nu ses på internettet. Vores digitale ledningsregistrering gør det muligt via internettet at vise placeringen af fjernvarmeledningerne. Klik nedenfor for at se tegningen over ledningsnettet. Bemærk, du kan zoome ind og ud ved at rulle med musen, og du kan søge på en specifik adresse ved at klikke på forstørrelsesglasset.