Hvordan fastsætter varmeværket mit aconto forbrug?

På din årsafregning kan du se dit faktiske varmeforbrug for året, der er gået. Det faktiske forbrug anvendes som udgangspunkt, når aconto forbruget i det ny år skal fastsættes. Hvis året afviger meget fra et normalt år, vil aconto forbruget blive korrigeret i forhold hertil.

Hvis du på forhånd ved, at der er et unormalt højt eller lavt forbrug (f.eks. flere/færre personer i husstanden, bortrejse el.lign.), kan du med en aflæsning få aconto forbruget reguleret.  

Som nyindflytter fastsætter vi aconto forbruget ud fra husets tidligere forbrug. Det er en god idé at aflæse varmemåleren hver måned og registrere målingen på den udleverede styringstabel.  

Om nødvendigt kan du få aconto forbruget reguleret, så den stemmer overens med dit faktiske forbrug.

Du kan løbende følge med i dit forbrug via selvbetjeningsmenuen her på hjemmesiden. Du skal bruge dit brugernavn (forbrugernr.) og kodeord til login. Dem finder du på din aconto opkrævning.

//