Hvor mange aconto rater er der?

Der er 7 aconto rater i regnskabsåret 2018, som går fra 1. april - 31. december 2018, - månederne april og december er betalingsfrie.

Fra 1. januar 2019 vil din varmeregning følge kalenderåret. Fra 2019 er der 6 aconto rater pr. år. Raterne forfalder hver den 5. i de ulige måneder: 5. januar, 5. marts osv.

Årsopgørelsen får du sammen med aconto opkrævningen 5. marts.