Hvordan betaler jeg varme?

Vi har skønnet dit forbrug på årsbasis – på baggrund af dit forbrug fra året før - og sender dig en aconto regning 6 gange årligt. Raterne forfalder på følgende datoer:
5. februar, 5. marts, 5. maj, 5. juli, 5. september og 5. november.

Vi fjernaflæser alle målere den sidste dag i regnskabsåret. 

Du kan tilmelde dig til BetalingsService her