Hvordan betaler jeg varme?

Vi har skønnet dit forbrug på årsbasis – på baggrund af dit forbrug fra året før - og sender dig en aconto regning hver anden måned. Raterne forfalder den 5. i de ulige måneder: 5. januar, 5. marts osv.

Vi fjernaflæser alle målere den sidste dag i regnskabsåret. 

Du kan tilmelde dig til BetalingsService her