Brændselssammensætning

17. januar 2022

Brændselssammensætning

Vil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftforureningsudslip) produktionen af fjernvarme giver anledning til, så se mere nedenfor

DOWNLOAD
Brændselssammensætning Emission2020 Årsopgørelse2020