Brændselssammensætning

26. januar 2021

Brændselssammensætning

Vil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftforureningsudslip) produktionen af fjernvarme giver anledning til, så se mere nedenfor

DOWNLOAD
Brændselssammensætning Emission2019 Årsopgørelse2020