Ledningsrenovering 2022

17. januar 2022

Ledningsrenovering 2022

Årets ledningsrenovering foregår i perioden april til november 2022, hvor der vil blive udskiftet hovedledninger og stikledninger

Vi skal skifte hovedledninger svarende til i alt 825 meter på stikvejene i Rønnehaven, ligesom vi i alt renoverer 71 stikledninger på følgende adresser:

Rønnehaven nr. 2-16, Rønnehaven nr. 18-32,
Rønnehaven nr. 34-48, Rønnehaven nr. 50, 54-64,
Rønnehaven nr. 1-23, Rønnehaven nr. 25-43,
Rønnehaven nr. 45-61, Rønnehaven nr. 63-77.

Alle direkte berørte forbrugere modtager brev herom mandag den 24. januar 2022.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører for beboere og andre som færdes i området.

Formålet med ledningsrenoveringen er at fastholde forsyningssikkerheden. Hovedledninger og stikledninger i det område, der renoveres, er mellem 38 og 40 år gamle. Endvidere ønsker vi at begrænse varmetabet. I dag taber vi ca. 22% af vores varme i vejene – hvilket i runde tal svarer til ca. 8 millioner kroner årligt.

I forbindelse med renoveringen monteres der en ny stophane. Der vil blive opsat et indføringsskab udenfor, hvor stophanen vil være placeret. Formålet med at opsætte indføringsskabet er, at vi i tilfælde af en utæthed eller et brud på et rør inde i huset får mulighed for at begrænse skaderne. Vi behøver f.eks. ikke at kalde jer hjem fra ferie, men kan lukke for fjernvarmen hurtigt, hvis vi konstaterer en utæthed eller et brud.

Hvis du gerne vil have informationer fra os i forbindelse med aflukninger og brud, kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service. Servicen bruges ikke til reklame, men udelukkende til vigtig information fra Lystrup Fjernvarme.

Tilmelding til SMS-service