Prisen for 2022 er fastsat

13. december 2021

Prisen for 2022 er fastsat

Som udmeldt tidligere starter 2022 godt for forbrugerne hos Lystrup Fjernvarme. Prisen for fjernvarme bliver sat markant ned. Bestyrelsen har netop vedtaget budget for 2022 og dermed de nye takster og priser.

Det samlede takstblad kan ses under fanen ”Økonomi” --> ”Priser”.

Den variable takst nedsættes fra 662,50 kr./MWh inkl. moms til 550 kr./MWh inkl. moms. Det er en reduktion på lige knap 17 %. Alle øvrige takster og gebyrer fastholdes på samme niveau som i 2021.

For et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh svarer det til en nedsættelse på 2.036,25 kr. inkl. moms. For en lejlighed på 75 m² og et forbrug på 15 MWh betyder det en nedsættelse på 1.687,50 kr. inkl. moms.

Som det også tidligere er udmeldt, har 2021 været et koldt år. Specielt januar, februar og marts 2021 var koldere end sædvanligt. Samlet leverede Lystrup Fjernvarme 15% mere end budget og dermed mere end din acontorate er fastsat efter. Det betyder desværre, at årsopgørelsen for 2021, der skal afregnes den 7. februar 2022, formentlig vil indeholde en efterregning. Vi kan endnu ikke sige præcis, hvor stor efterbetalingen bliver, da december jo først skal være gået.

Et eksempel at gå ud fra kunne være:
Hvis et parcelhus på 150 m2 med et årsbudget for 2021 på 14 MWh faktisk har brugt 16,1 MWh i stedet, vil efterbetalingen, der følger årsopgørelsen, være på 1.391,25 kr. incl. moms.

Allerede fra medio januar 2022 kan du se årsopgørelsen for 2021 på vores hjemmeside www.lystrupfjernvarme.dk ved at logge på ”Min side” og gå ind under ”Dokumenter”.