Tidsplan for ledningsrenovering 2023

17. januar 2023

Tidsplan for ledningsrenovering 2023

Tidsplanen for årets ledningsrenovering er nu klar.

Renoveringen vil berøre forbrugere i områderne ved:

Elstedhøj, Bystævnet og Elstedvænge

Alle direkte berørte beboere/forbrugere vil blive kontaktet med henblik på at aftale fremtidig placering af stikledning m.m.

Har du lyst til at følge processen og arbejdet, har du mulighed for at orientere dig i nedenstående dokument.