Varsling af prisforhøjelse 1. januar 2024

28. september 2023

Varsling af prisforhøjelse

 

Prisen på fjernvarme stiger

Pr. 1. januar 2024 forhøjer Lystrup Fjernvarme prisen på fjernvarme. Den variable pris pr. MWh stiger til 900 kr. Effektbidraget fastholdes på 20,00 kr./m².

For et standardhus på 130 m2 og et årsforbrug på 18,1 MWh bliver prisen 20.108,75 kr. mod tidligere 15.244,38 kr.. Altså en stigning på 4.864,37 kr. eller en ændring på 31,9 %.

For en standardlejlighed på 75 m2 og et årsforbrug på 15 MWh bliver prisen 16.218,75 kr. mod tidligere 12.187,50 kr..  Altså en stigning på 4.031,25 kr. eller en forhøjelse på 33 %.

Alle ovennævnte priser er inkl. moms.

Den væsentligste årsag til den voldsomme prisstigning er stigende priser fra vores leverandør af fjernvarme. Her er den variable pris pr. MWh steget med 26,3 % samtidig med, at effektbidraget er steget med 33,33 %. Effektbidraget fra leverandøren udgør ca. halvdelen af den samlede pris for fjernvarmen.

Vores leverandør oplyser, at de stigende priser i forhold til 2023 skyldes lave el-priser og stigende brændselspriser (træpiller). Den oprindelige pris fra Lystrup Fjernvarmes leverandør var baseret på en markant højere el-pris, som ved produktion fra affaldsenergianlægget i Lisbjerg var forudsat til at give en indtægt til fjernvarmen. Den mulighed er der ikke længere.

En mindre del af stigningen skyldes et forventeligt lille underskud hos Lystrup Fjernvarme for 2023.

Der vil i Lystrup Fjernvarme i de kommende måneder blive arbejdet intenst for at reducere stigningen, men opgaven er meget vanskelig.

Alle øvrige takster og priser forbliver uændrede.

//