Generalforsamlingen 2021 er nu slut

13. september 2021

Generalforsamlingen 2021 er nu slut

Torsdag d. 2. september 2021 afholdte vi generalforsamling for Lystrup Fjernvarmes andelshavere. Her har vi samlet de vigtigste elementer fra aftenen til dig.

Vores bestyrelsesformand Tanja Therkildsen bød velkommen. Herefter gik hun over til bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Løbende renovering af ledningsnettet

Fra 2008 til og med 2020 har vi renoveret i alt 14,6 km hovedledning samt 709 stikledninger. I 2020 blev 580 meter hovedledningsnet samt 43 stikledninger i Hedeskovvej, Enebakken samt Lyngbakken renoveret.

I 2021 har renoveringen omfattet ledningsnettet i Birkebakken, Gyvelbakken, Revlingebakken, Elleparken samt stamvejen i Rønnehaven. Ledningsrenoveringen startede i april og forventes færdigt i november.

Implementering af nye klimamål

2020 bød på arbejde med udarbejdelse og implementering af FN’s verdensmål. Vi har blandt andet haft fokus på:

  • Udskiftning af gammel dieselbil med el-bil
  • Sortering af eget affald
  • Ansøgning om brug af fjernvarmerør med kappe af genbrugsplast

Varmepriser i 2021

I 2021 er varmeprisen kr. 662,50 pr. MWh. Sammenligneligt var prisen på kr. 568,75 i 2020. Stigningen skyldes et underskud i 2020, som kommer af mindre salg samt højere priser fra Varmeplanen end først udmeldt. Der forventes dog en lidt lavere pris pr. MWh i 2022.

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

I år blev Kim Behnke og Uffe Vithen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, mens bestyrelsen nu også byder repræsentant for Elopak, Richard Johansen, velkommen.

Generalforsamlingen bød også på nyvalg af Jeppe Bjerregaard, Morthen Buhrkall samt Klaus Faarvang som suppleanter. Velkommen til!

 

Bestyrelsen takker for det store fremmøde og en god generalforsamling.

 

Læs referatet af generalforsamlingen her