Nyheder

Tidsplan for ledningsrenovering 2024

Tidsplan for ledningsrenovering 2024 Årets ledningsrenovering er nu godt i gang, og tidsplanen er fastlagt. Der vil i perioden fra d. 2. april 2024 fr…

Mulighed for tilskud til nyetablering af fjernvarme

Mulighed for tilskud til nyetablering af fjernvarme For ejendomme med elvarme er det muligt at opnå tilskud til etablering af et internt vandbåret sys…

Varsling af prisforhøjelse 1. januar 2024

Varsling af prisforhøjelse   Prisen på fjernvarme stiger Pr. 1. januar 2024 forhøjer Lystrup Fjernvarme prisen på fjernvarme. Den variable pris pr. MW…

Opdateret tidsplan for ledningsrenovering pr. 20.09.2023

Opdateret tidsplan for ledningsrenovering pr. 20.09.2023 Dette års ledningsrenovering er allerede godt i gang og forløber planmæssigt. Den opdaterede…

Generalforsamling 2023 - Formandens beretning

Formandens beretning den 8. marts 2023 Nedenstående er formandens beretning vedhæftet.  Efterfølgende kan beretningen findes her, sammen med andre rel…

Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Termografering af fjernvarmenettet fra luften Fjernvarmenettet i Lystrup, Elsted, Elev og NYE skal nu termograferes fra luften af en drone. Vi har 145…

Kom og hør foredraget om "Lystrup før og nu"

Kom og hør foredraget ”Lystrup før og nu” Kom og hør foredraget ”Lystrup før og nu” fortalt af arkivleder Marianne Vasard Nielsen, Lokalhistorisk Saml…

Generalforsamling i Lystrup Fjernvarme den 8. marts 2023

Generalforsamling 2023 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00I Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolev…

Tidsplan for ledningsrenovering 2023

Tidsplan for ledningsrenovering 2023 Tidsplanen for årets ledningsrenovering er nu klar. Renoveringen vil berøre forbrugere i områderne ved: Elstedhøj…

Prisen på fjernvarme stiger

Prisen på fjernvarme stiger Pr. 1. januar 2023 forhøjer Lystrup Fjernvarme prisen på fjernvarme. Den variable pris pr. MWh stiger til 631,25 kr. Effek…

Manglende sms-varslinger ifm. brud 7/12

Manglende sms-varslinger ifm. brud 7/12 Vi har i går og i dag løbende erfaret, at flere forbrugere, som er tilmeldt vores sms-service, ikke modtog var…

Spar på varmen; 10 gode råd

Spar på varmen; 10 gode råd Mangler du et par gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af din fjernvarme? Vi har netop opdateret vores hjemmeside m…

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig?

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig? Du er som fjernvarmeforbruger hos Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. IKKE berettiget til at søge om hensta…

Er du tilmeldt vores SMS-service?

Er du tilmeldt vores SMS-service? Hos Lystrup fjernvarme har du mulighed for at modtage meldinger på SMS og/eller mail, når der er driftsforstyrrelser…

Varsling af prisforhøjelse for januar 2023

Varsling af prisforhøjelse Prisen på fjernvarme stiger Pr. 1. januar 2023 justerer Lystrup Fjernvarme prisen på fjernvarme. Den variable pris pr. MWh…

Oplever du problemer med eForsyning-appen?

Oplever du problemer med eForsyning-appen? Kære forbrugere Vi er blevet gjort opmærksomme på, at nogle forbrugere har haft problemer med at tilgå eFor…

Pressemeddelelse

Lystrup Fjernvarme nedsætter den 1. juli midlertidigt taksten pr. MWh med 36,4 %. Prisen pr. MWh bliver nedsat fra 550 kr./MWh til 350 kr./MWh inkl.…

Tidsplan for ledningsrenovering 2022

Tidsplan for ledningsrenovering 2022 I næste uge påbegynder vi dette års ledningsrenovering. De berørte adresser er underrettet. Vi du også gerne følg…

Generalforsamlingen 2022 er nu slut

Generalforsamlingen 2022 er nu slut Onsdag d. 9. marts 2022 afholdte vi virtuel generalforsamling for Lystrup Fjernvarmes andelshavere. Bestyrelsen ta…

Brændselssammensætning

BrændselssammensætningVil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftfor…

Ledningsrenovering 2022

Ledningsrenovering 2022Årets ledningsrenovering foregår i perioden april til november 2022, hvor der vil blive udskiftet hovedledninger og stikledning…

Prisen for 2022 er fastsat

Prisen for 2022 er fastsat Som udmeldt tidligere starter 2022 godt for forbrugerne hos Lystrup Fjernvarme. Prisen for fjernvarme bliver sat markant ne…

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 Vi kan allerede nu advisere, at datoen for den kommende ordinære generalforsamling bliver: Onsdag den 9. marts 2022, kl. 19.00…

2021; et koldt år… Billigere fjernvarme i 2022

2021; et koldt år… Billigere fjernvarme i 2022 2022 starter godt for forbrugerne hos Lystrup Fjernvarme. Prisen for fjernvarme bliver nemlig sat ned i…

Generalforsamlingen 2021 er nu slut

Generalforsamlingen 2021 er nu slutTorsdag d. 2. september 2021 afholdte vi generalforsamling for Lystrup Fjernvarmes andelshavere. Her har vi samlet…