Nyheder

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 Vi kan allerede nu advisere, at datoen for den kommende ordinære generalforsamling bliver: Onsdag den 9. marts 2022, kl. 19.00…

2021; et koldt år… Billigere fjernvarme i 2022

2021; et koldt år… Billigere fjernvarme i 2022 2022 starter godt for forbrugerne hos Lystrup Fjernvarme. Prisen for fjernvarme bliver nemlig sat ned i…

Generalforsamlingen 2021 er nu slut

Generalforsamlingen 2021 er nu slutTorsdag d. 2. september 2021 afholdte vi generalforsamling for Lystrup Fjernvarmes andelshavere. Her har vi samlet…

Generalforsamling for Lystrup Fjernvarme afholdes torsdag den 2. september 2021

Generalforsamling 2021Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00i Elsted Lystrup Beboerhus, Elsted Sko…

Tidsplan for ledningsrenovering 2021

Tidsplan for ledningsrenovering 2021 I perioden 6. april d.å. til 5. november foretager Lystrup Fjernvarme ledningsrenovering. Der vil blive udskiftet…

Brændselssammensætning

Brændselssammensætning Vil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftfo…

Berøringsfri armaturer

Berøringsfri armaturer I disse Coronatider, hvor man skal vaske hænder ofte, har du måske overvejet at udskifte din traditionelle vandhane på badevære…

Ledningsrenovering 2021

Ledningsrenovering 2021 Årets ledningsrenovering foregår i perioden april til november 2021, hvor der vil blive udskiftet hovedledninger og stiklednin…

Luk langsomt op for fjernvarmen - og spar penge

Du opnår mange fordele, når du åbner langsomt op for varmen. Få tips til at åbne effektivt op for varmen

Fra 2020 ændres opkrævningstidspunkt for såvel aconto rate nr. 1 samt årsopgørelsen

Fra 2020 vil årsopgørelsen for det afsluttede varmeår (2019) blive udsendt og afregnet i februar måned i stedet for tidligere marts måned

Varsling af prisforhøjelse

Varsling af prisforhøjelse

Ledningsrenovering 2020

Årets ledningsrenovering er nu godt i gang. I perioden fra starten maj til den 2. oktober 2020 vil der blive udskiftet hovedledninger og stikledninger…

Referat af generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 13. marts 2019

Referat af generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 11. marts 2020

Generalforsamling for Lystrup Fjernvarme afholdes onsdag den 11. marts 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Kom og hør foredraget ”Lystrup før og nu”

Kom og hør foredraget ”Lystrup før og nu” fortalt af arkivleder Marianne Vasard Nielsen, Lokalhistorisk Samling

"Se" vores ledninger

Vidste du, at næsten uanset på hvilken vej i Lystrup du færdes, så ligger der fjernvarmeledninger i jorden

I år får du din årsopgørelse tidligere, end du plejer

Tidligere har du fået din årsopgørelse i marts, men nu har vi fremrykket informationerne til dig, så du får det hele i februar

Mellemaflæsningen den 31. oktober er aflæst den 4. november

På grund af softwareopdatering er mellemaflæsningen den 31. oktober 2019 blevet aflæst den 4. november 2019

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev direkte i din indbakke

Status på ledningsrenovering

I 2019 har renoveringen i væsentlighed været henlagt til Hyldehaven

Revideret tidsplan for renovering

Årets ledningsrenovering er godt i gang, men vi må desværre revidere den hidtidige tidsplan

Falske SMS-beskeder

Vi er blevet bekendt med, at der er falske SMS-beskeder i omløb angående manglende betaling

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev direkte i din indbakke

Gode råd

Under fanen GODE RÅD kan du se film om blandt andet radiatoren, fjernvarmeanlægget og hvordan du følger dit varmeforbrug

Ledningsrenovering 2019

Årets ledningsrenovering er nu tæt på at gå i gang. I perioden fra 23. april til den 4. oktober 2019 vil der blive udskiftet hovedledning og stikledni…

Generalforsamling for Lystrup Fjernvarme afholdes onsdag den 13. marts 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Tak for den store interesse for arrangementet på Varmens Dag

Der er ikke flere ledige pladser til besøget på Studstrupværket

Besøg Studstrupværket på Varmens Dag - Søndag den 3. februar 2019

Ørsted og Lystrup Fjernvarme er gået sammen om at markere Varmens Dag med en eksklusiv rundvisning på Studstrupværket for forbrugere i Lystrup, Elev,…

Fra 1. januar 2019 opkræves varmen med 6 årlige rater

Aconto varmebidrag er hidtil blevet opkrævet over 10 lige store rater pr. år. Dette bliver, som tidligere meddelt fra 1. Januar 2019 ændret til 6 rate…

Omlægning af regnskabsår + årsaflæsning 31.12.2018

Fra 1. januar 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret. Det skyldes, at Lystrup Fjernvarme skal ændre regnskabsperiode

Gode råd

Under fanen GODE RÅD kan du se film om bl.a. radiatoren, fjernvarmeanlægget og hvordan du følger dit varmeforbrug.

Grønt vand i hanen

Vi tilfører af og til grønt uranin i vores fjernvarmevand for at spore utætheder ude hos brugerne. Hvis du oplever, at der kommer grønt vand ud af din…

Droneoverflyvning

Droneoverflyvning Lystrup Fjernvarme får termograferet ledningsnettet i Hindbærhaven, Birkehaven, Elstedvænge og Brombærhaven Termograferingen udfø…

Fra 1. januar 2019 følger din varmeregning kalenderåret

Det får betydning for, hvordan du bliver opkrævet for dit varmeforbrug

Tilslutning af nyt pumpehus

Der er en årsag til, at vi har gravet på hjørnet af Sønderskovvej/Lystrup Stationsvej og Bygaden

Status og information om ledningsrenovering

Ledningsrenoveringen på sidevejene til Per Kjals Vej forløber som planlagt

Ledningsarbejde i den sydlige del af Lystrup

Tirsdag den 14. august 2018 fra kl. 8.00 til ca. kl. 20.00 vil der være lukket for varmeforsyningen i den sydlige del af Lystrup

Redegørelse i forhold til ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Hovedkonklusionen er, at selskabet og bestyrelsen lever op til det nævnte kodeks

Dialog på nye platforme

Vi vil skabe større interesse for vores fjernvarmeværk med nyt tiltag.

Ledningsrenovering

Årets ledningsrenovering er nu gået i gang. I perioden fra april til ultimo november 2018 vil der blive udskiftet hovedledning og stikledninger.